Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 25 kwietnia 2019 r., o godzinie 10:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Działo pt. „Opracowanie strategii genetycznej i epigenetycznej modulacji aktywności genu syntazy chalkonu w lnie”.

Promotor: dr hab. Magdalena Żuk.

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Łojkowska,  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
prof. dr hab. Wacław Orczyk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności