Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 marca 2019 r. o godz. 13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Mierziak-Dereckiej pt. „Znaczenie genu kodującego beta-ketotiolazę dla metabolizmu lnu”.

Promotor: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski.
Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Kulma, prof. nadzw. UWr.

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Mikuła, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, PAN Warszawa;
dr hab. inż. Aleksandra Królicka, prof. nadzw. UG, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności