Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 15 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.05, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Burdukiewicza pt. „Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów”.

Promotor: dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. nadzw. UWr.
Promotor pomocniczy: dr Paweł Błażej.

Recenzenci:
dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. nadzw. UW, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski;
dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. nadzw. PW, Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych, Politechnika Warszawska.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie i recenzje znajdują się na stronie.

 

Aktualności