Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 13 listopada 2018 roku, o godzinie 10:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.05 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Biniarza pt. „Optymalizacja produkcji, oczyszczanie i badanie właściwości biosurfaktantów”.

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. nadzw. UWr

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska;
dr hab. Przemysław Bernat, prof. nadzw. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Uniwersytet Łódzki.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie i recenzje znajdują się na stronie.

 

 

Aktualności