Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 6 listopada 2018 roku o godzinie 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w sali wykładowej nr 1.05 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mohameda Elderdfi pt. „Interaction of  MPP1 with membrane lipids with respect to the regulation of lateral membrane organization”.

Promotor:
prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas, Instytut Biotechnologii, Uniwersytet Opolski,
prof. dr hab. inż. Marek Langner, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności