Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 września 2018 r. o godzinie 10:00, w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Świderskiej pt. „Koniugat zasadowego fibroblastycznego czynnika wzrostu (FGF2) zawierający dwa związki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania”.

Promotor:
Prof. dr hab. Jacek Otlewski.

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
Prof. dr hab. Jan Potempa, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności