Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 6 lipca 2018 roku, o godzinie 11:00, w sali wykładowej nr 1.03. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Śmigi pt.: „Udział białka PgFur w wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis„.

Promotor:
Prof. dr hab. Teresa Olczak.

Recenzenci:
Dr hab. Maria Rąpała-Kozik, prof. UJ, Wydział Biochemii, biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński.
Prof. dr hab. Wojciech Bal, Instytut Biochemi i Biofizyki PAN, Warszawa.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej,
Streszczenie i recenzje pracy znajdują się na stronie.

Aktualności