Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 8 maja 2018 r. o godz. 12:00, w sali wykładowej nr 1.05 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sosickiej pt. „Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A”.

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Olczak.

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Laidler, Katedra Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności