Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

 

Dnia 18 marca 2015 r. o godz.1200

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr inż. Magdaleny Skólmowskiej

„Enzymosomy antyoksydacyjne – otrzymywanie, badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania w przechowywaniu nasienia knurów”

 

 

Promotor             prof. dr hab. inż. Marek Kmieć

                 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 

0brona doktorska mgr inż M. Skólmowska

Aktualności