Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 30 stycznia 2018, o godz. 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adriany Piwoni pt. „Wpływ lipidów rezorcynolowych na stan fizjologiczny i morfologiczny komórek linii HepG2 traktowanych alkoholem etylowym’.

Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator.
Promotor pomocniczy: dr Maria Stasiuk.

Recenzenci:
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
prof. dr hab. inż. Stanisław J. Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności