Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 12 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul.  Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Hasiewicz-Derkacz pt. „Wzrost stabilności oleju lnianego przez zwiększenie puli antyoksydantów”.

Promotor: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Kulma.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  • prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności