Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 3 października 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szczepaniak pt. „Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans”.

Promotor: dr hab. Anna Krasowska.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Joanna Kruszewska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa.
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności