Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej 20.06.2017.

Dnia 20 czerwca 2017 r. o godz. 11:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Michalczyk pt. „Próba określenia mechanizmu agregacji spektryny oraz fizjologicznej roli tego zjawiska”.

Promotor: prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski.

Recenzenci:

  • dr hab. Ewa Jaśkiewicz, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
  • prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności