Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 10 maja 2017 r. o godz. 11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) przy ul. Joliot-Curie 14a, w sali wykładowej nr 1.03 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Trojanowskiego pt. „Analiza dynamiki replisomów w trakcie cyklu komórkowego Mycobacterium smegmatis”.

 

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska.

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański.
  • prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej PAN.

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

 

Aktualności