Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 10:15 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul.  Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Filipczak pt. „Nowa liposomowa formulacja mitoksantronu i substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego oraz ocena jej skuteczności w zwalczaniu nowotworów skóry”.

Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator.

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Janusz Boratyński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław.
  • prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław.

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności