Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 marca 2017 r. o godz. 13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aoife Corcoran pt. „Testing calcemic and non-calcemic activities of new Vitamin D2 analogs via in-vitro and in-vivo studies”

 

Promotor: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska.

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Rafał Siciński, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.
  • prof. dr hab. Michał Żmijewski, Katedra Histologii, Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.
Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

 

Aktualności