Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 1130 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05,  przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Skibior-Błaszczyk pt. „Poszukiwanie proteaz istotnych dla funkcjonalności i morfologii roślinnych mitochondriów”.

 

Promotor: prof. dr hab. Hanna Jańska.

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Grzegorz Jackowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

 

 

Aktualności