Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 1200 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot-Curie 14a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kochańczyka pt. „Charakterystyka biofizyczna i funkcjonalna domeny haczyka cynkowego białka Rad50 i jego homologów”.

 

Promotor: prof. dr hab. Artur Krężel.

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jarosław Poznański, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.
  • dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

 

Praca znajduje się do wglądu  w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie.

Aktualności