Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej 11.07.2017.

Dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii), w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mohameda Mahmuda pt. „The use of liposomal formulations of natural bioactive substances and anthracyclines in combinatory therapy of pancreatic cancer”.
Promotor: dr hab. Jerzy Gubernator.
Recenzenci:
  • prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece wydziałowej.
Streszczenie rozprawy oraz recenzje znajdują się na stronie.

Aktualności