Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 grudnia 2016 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr inż. Patrycji Skut pt. „Wpływ poziomu topoizomerazy I na cykl komórkowy Mycobacterium smegmatis”.

Promotor dr hab. prof. Dagmara Jakimowicz

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska – Pałasz,Wydział Biologii Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności