Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Volhy Dzianisavy

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
zawiadamia, że w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Volhy Dzianisavy

Tytuł rozprawy: Opracowanie strategii terapii genowej progerii Hutchinsona-Gilforda.

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Rzepecki, Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Piekarowicz, Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Łoboda, Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński;
prof. dr hab. Krzysztof Sobczak, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański.

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Link do spotkania

Rozprawa doktorska, streszczenia rozprawy oraz recenzje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://bip.uni.wroc.pl/3577/234/postepowanie-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-w-dziedzinie-nauk-scislych-i-przyrodniczych-w-dyscyplinie-nauki-biologiczne-mgr-volha-dzianisava.html

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Aktualności