Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona doktorska

Dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz.10:00  na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Moniki Toporkiewicz pt. „Liposomowy nośnik leku genetycznego przeznaczony do celowanej terapii nowotworów krwi”.

0brona doktorska mgr M.Toporkiewicz

 

Aktualności