Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrona

Dnia 24 listopada 2014 r. o godz.1200

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr Wiolety Wojtasik

 

0brona doktorska mgr W. Wojtasik

Aktualności