Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Publiczna obrana pracy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak

Przewodniczący
i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego

zawiadamiają, że w dniu 22 października 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

 mgr Urszuli Kaźmierczak

Tytuł rozprawy: Charakterystyka mitochondrialnych zmian powstałych w odpowiedzi na zaburzoną biogenezę mitorybosomów.

Promotor: Prof. dr hab. Hanna Jańska, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.
Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Kwaśniak-Owczarek, Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski.

Recenzenci:
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Dr hab. Roman Szczęsny, Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, Warszawa

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na rozprawę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams.

Na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii zamieszczono:
1) Streszczenia rozprawy doktorskiej
2) Recenzje rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14A we Wrocławiu.

Prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Instrukcja dołączania do spotkania.

Aktualności