Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Propozycja wstępnych stypendialnych list rankingowych

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy propozycję wstępnych stypendialnych list rankingowych:

Lista

W terminie 7 dni od ogłoszenia propozycji list rankingowych, studenci są zobowiązani sprawdzić czy zostali umieszczeni na liście oraz czy obliczona dla nich średnia ocen lub liczba punktów jest prawidłowa i w przypadku rozbieżności wyjaśnić je w dziekanacie.

Aktualności