Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Projekt "Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1" realizowany na Wydziale Biotechnologii

Zakład Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje wraz z firmą Celon Pharma S.A. Spółka Akcyjna projekt „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” nr POIR.04.01.04-00-0117/15. Projekt prowadzony jest w ramach Działania 4.1 „Badania Naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego projekt koordynowany jest przez Prof. dr hab. Jacka Otlewskiego. Okres realizacji zadań przypada na lata 2016-2021.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego i oryginalnego leku przeciwcukrzycowego, który stanowić będzie alternatywną terapię cukrzycy typu II, nieobarczoną skutkami ubocznymi.

PASEK_A

Aktualności