Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Profesorowie z naszego Wydziału w rankingu World’s TOP 2% Scientists

Z wielką przyjemnością i dumą przekazujemy informację, że grono Profesorów z naszego Wydziału znalazło się na prestiżowych listach rankingowych najbardziej wpływowych naukowców na świecie, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki – w tzw. rankingu World’s TOP 2% Scientists.

Zestawienie, opracowane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier, ocenia zarówno cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych (career-long impact) jak i najbardziej wpływowych badaczy w danym roku (single year impact), według indeksu bibliometrycznego, na podstawie danych zawartych w bazie Scopus.

Naukowcy z Wydziału Biotechnologii umieszczeni na liście najbardziej wpływowych ludzi nauki (career-long impact):

  1. prof. dr hab. Jan Szopa – emerytowany profesor z Zakładu Biochemii Genetycznej.

Naukowcy z Wydziału Biotechnologii umieszczeni na liście najbardziej wpływowych ludzi nauki w roku 2022 (single year impact):

  1. prof. dr hab. Artur Krężel z Zakładu Chemii Biologicznej;
  2. prof. dr hab. Rafał Bartoszewski z Zakładu Biofizyki;
  3. dr hab. Jerzy Gubernator, prof. UWr z Zakładu Lipidów i Liposomów.

Gratulujemy!

 

 

 

Aktualności