Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Prezentacja firmy Bio-RAD
Firma Bio-Rad Polska Sp z o.o. zaprasza na prezentację pt.:

Bio-Rad S3e™ – Sorting made simple

która odbędzie się 11.07.2017 o godzinie 10:30
w Sali Seminaryjnej 0.31
Uniwersytetu Wrocławskiego
przy ul. Joliot Curie 14a

Prezentację wygłosi:
Dr Sebastian Hedlund | Flow Cytometry Specialist – CEE

Aktualności