Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Prezentacja cytometru przepływowego Amnis FlowSight firmy BioTech

Cytometr

Firma BioTech a.s i Zakład Biotechnologii Białka

serdecznie zapraszają zainteresowanych na prezentację cytometru przepływowego Amnis FlowSight.

Termin:  27 lutego 2014 r., godzina 12:00

Miejsce:  ul. F. Joliot-Curie 14a, Zakład Biotechnologii, pracownia nr 3.35

Szczegółowych informacji udziela mgr Aleksandra Marchwicka (p. 3.29, tel. 71 375 2611, Aleksandra.Marchwicka@biotech.uni.wroc.pl).

Aktualności