Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Pożegnanie ś.p. prof. dr hab. Bronisławy Morawieckiej

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Bronisławy Morawieckiej

zmarłej w dniu 11 lutego 2016 r.

biochemika, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń biochemików i biotechnologów, byłego kierownika Zakładu Biochemii Molekularnej,

wieloletniego dyrektora Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej, prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych, prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego, członka Komitetu Badań Naukowych, redaktora Acta Societatis Botanicorum, honorowego członka Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

*

Rodzinie i Najbliższym Pani Profesor
wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekani, członkowie Rady Wydziału oraz pracownicy Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 19 lutego 2016 r.

Pożegnanie akademickie odbędzie się o godz. 10:00 w Oratorium Marianum (Gmach Główny UWr),

Msza święta o godz. 12:30 w Kaplicy cmentarnej parafii św. Rodziny przy ul. Smętnej.

Aktualności