Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Poszukiwani naukowcy/zespoły badawcze do wspólnej realizacji projektu

Szanowni Państwo,
w imieniu przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazujemy informację o propozycji nawiązania współpracy:

Zespół badawczy z UAM Poznań rozważa złożenie wniosku do projektu WIB (Wirtualne Instytuty Badawcze) i poszukuje partnerów do konsorcjum w projekcie: https://wib.port.org.pl/trzeci-konkurs-na-zespoly-badawcze-ogloszony/

Projekt ma dotyczyć protokołu tworzenia modeli komórkowych, w tym z wykorzystaniem komórek macierzystych, do stworzenia modeli badań patomechanizmu chorób rzadkich i testowania strategii terapeutycznych, głównie opartych o krótkie, antysensowe cząsteczki RNA. Jednym z kluczowych aspektów tego projektu będzie komercjalizacja wyników prowadzonych badań.

Poszukiwani są ewentualni partnerzy naukowi działający w polskich uczelniach, a legitymujący się zgłoszeniami pat./patentami, a jeszcze lepiej wdrożeniami w zakresie następujących zagadnień:

terapie komórkowe;
komórki macierzyste;
terapeutyczne kwasy nukleinowe (RNA, DNA);
nośniki RNA, DNA;
dostarczanie terapeutycznych kwasów nukleinowych;
zwierzęce modele chorób rzadkich;
komórkowe modele chorób rzadkich.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z p. Alicją Ostrowską-Leszczyńską, Dyrektorem Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM: tel. 61 829-24-87; alicja.ostrowska@amu.edu.pl

 

Aktualności