Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Poszukiwani kandydaci na stanowisko adiunkta w Pracowni Białek Jądrowych

Poszukiwani kandydaci na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Pracowni Białek Jądrowych, do realizacji projektu E-Rare-3 Treat HGPS.
Stanowisko dostępne będzie od 1 kwietnia 2019 r. Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia. Możliwa opcja wcześniejszego zatrudnienia np. na umowie o dzieło.
Kontakt: ryszard.rzepecki@uwr.edu.pl; tel. 71 375 63 08 .

Aktualności