Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na Wydziałach:

  • Biotechnologii
  • Matematyki i Informatyki
  • Fizyki i Astronomii
  • Chemii
  • Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
  • Nauk Biologicznych
  • Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

O staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz III lub IV roku studiów I stopnia. Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest wykazanie związku między realizowanymi studiami, własnymi planami zawodowymi i obszarem kształcenia kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020”. Każdy staż będzie realizowany przez 3 miesiące w wymiarze 80 godz./ miesiąc. Realizację staży zaplanowano na okres 1.07.2015. – 30.09.2015.

W obecnej edycji staży zaplanowano dwie opcje rekrutacji. Kandydaci mogą aplikować na oferty staży przedstawione przez Biuro Karier (tzw. I OPCJA rekrutacji: 14-20 maja 2015; oferty będą dostępne na stronie Biura Karier od dnia 14 maja) lub samodzielnie pozyskać miejsce realizacji stażu (tzw. II OPCJA rekrutacji: 27-28 maja 2015).

Podczas staży studenci i studentki będą mieć szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Udział w stażu to także okazja do nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz poznania praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej na studiach. Ponadto stażyści otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19,09 zł/godz.

Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach, procesie rekrutacji oraz „Strategii Europa 2020” można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: www.careers.uni.wroc.pl

Zobacz plakat

Aktualności