Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Organizacja zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunków Biotechnologia

Organizacja zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunków Biotechnologia

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Biotechnologia – studia I stopnia:

sem. II – nie będą odbywały się zajęcia laboratoryjne.

sem. IV – nie będą odbywały się zajęcia laboratoryjne.

sem. VI – zajęcia laboratoryjne rozpoczną się w dniu 8 czerwca 2020 r i będą odbywały w małych grupach zgodnie z następującym planem:

· Enzymologia: 8-22 czerwca

· Inżynieria komórkowa i tkankowa zwierząt: 8-19 czerwca

· Immunologia: 23-30 czerwca

Biotechnologia – studia II stopnia:

sem. II – nie będą odbywały się zajęcia laboratoryjne.

Zmiany w organizacji pracy dydaktycznej oraz wprowadzone środki bezpieczeństwa

Skrócona instrukcja postępowania dla studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w budynku Wydziału Biotechnologii

Wewnętrzna procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

w okresie od 1 września do 31 września 2020 r.

Rozważa się przeprowadzenie zajęcia laboratoryjnych zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów lat I i II studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia – we wrześniu, o ile obowiązujące w tym czasie przepisy i wytyczne oraz sytuacja epidemiologiczna dopuszczą taką możliwość.

Szczegóły organizacji tych zajęć będą ogłoszone najszybciej jak to możliwe.

Aktualności