Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Opłaty za powtarzanie zajęć

Informacja w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne –  powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat.

Aktualności