Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wrocław, dnia 2 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Biotechnologii

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje harmonogram czynności związanych z postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana:

  1. 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek), w godz. 12:00-13:00, w sali nr 0.45 Wydziału Biotechnologii przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, przyjmowanie przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Biotechnologii:

a. zgłoszeń wstępnych kandydatów na dziekana;

b. zgód na kandydowanie wstępnych kandydatów na dziekana;

c. oświadczeń wstępnych kandydatów na dziekana o spełnieniu wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego;

d. oświadczeń lustracyjnych lub informacji lustracyjnych wstępnych kandydatów na dziekana.

  1. 16 czerwca 2020 r. (wtorek), w godz. 10:00-11:30, wydziałowa debata wyborcza, na której odbędzie się prezentacja wstępnych kandydatów na Dziekana Wydziału Biotechnologii. Debata zostanie przeprowadzona zdalnie, przy użyciu Microsoft Teams. Link do debaty zostanie podany na stronie Wydziału w późniejszym terminie.
  2. 23 czerwca 2020 r. (wtorek), o godz. 10:00, w sali 1.03-1.05, posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Biotechnologii w sprawie wyboru kandydata na Dziekana Wydziału Biotechnologii.

 

 

dr hab. Małgorzata Zakrzewska, prof. UWr.
przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Biotechnologii

 

Wersja PDF

Aktualności