Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Oferty pracy w IPPT PAN

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy oraz studiów doktoranckich (z zatrudnieniem w projektach), skierowanymi do biotechnologów, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie:

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie badawczym OPUS-23

Konkurs na stanowisko adiunkt-postdoc w projekcie badawczym OPUS-23

Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie badawczym NAWA

Konkurs na stanowisko adiunkt-postdoc w projekcie badawczym NAWA

Aktualności