Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

obrona rozprawy doktorskiej

Obrona doktorska mgr J.Meissner

Dnia 1 grudnia 2014 r. o godz.1100
na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)
w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Justyny Meissner

pt.
„Liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd-polietylenoimina w celowanej terapii ludzkich nowotworów krwi”

Aktualności