Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona rozprawy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2015 r. o godz.1000

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Marcina Bieleckiego

pt.  Charakterystyka białek kodowanych przez operon hmu z Porphyromonas gingivalis innych bakterii

 

0brona doktorska mgr M. Bielecki

Aktualności