Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 16 grudnia 2014 r. o godz.1130 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii) w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  Sławomira Jabłońskiego

pt. „Modelowanie procesu fermentacji metanowej z wykorzystaniem adm1”.

0brona doktorska mgr S. Jabłoński

Aktualności