Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 21 października 2016 r. o godz.11:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Aleksandry Sokołowskiej-Wędzina pt. „Selekcja fragmentów przeciwciał wobec receptora 1 czynnika wzrostu fibroblastów w celu zastosowania w terapii przeciwnowotworowej”.

Promotor – prof. dr hab. Jacek Otlewski

Recenzenci

  • prof. dr hab. Zofia Szweykowska – Kulińska,Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności