Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 13 października 2016 r. o godz.13:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Katarzyny Piekarowicz pt. „Wektor wirusowy zawierający mięśniowo-specyficzny promotor hybrydowy jako narzędzie w terapii genowej laminopatii”.

Promotor  – dr hab. prof. Ryszard Rzepecki

Recenzenci

  • prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Maria Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN Warszawa

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje na stronie www.biotech.uni.wroc.pl

Aktualności