Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona pracy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dnia 11 października 2016 r. o godz.12:00 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w sali wykładowej nr 1.03, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Machowskiej pt. „Analiza skuteczności wybranych strategii terapii genowych – wpływ jądrowo ukierunkowanej maspiny na komórki nowotworu piersi oraz przygotowanie nośnika dla leku genetycznego”.

Promotor – dr hab. prof. Ryszard Rzepecki

Recenzenci

  • dr hab. prof. Wiesława Widłak, Centrum Onkologii, Instytut im. M. Curie –Skłodowskiej w Gliwicach
  • dr hab. prof. Tomasz Popławski, Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Wydziału Biotechnologii.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje znajdują się na stronie Wydziału Biotechnologii.

Aktualności