Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona doktorska mgr. inż. Magdaleny Wezner - Ptasińskiej

Dnia 4 marca 2015 r. o godz.1130

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr inż. Magdaleny Wezner – Ptasińskiej

 

0brona doktorska mgr inż M.Wezner-Ptasińska

Aktualności