Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obrona doktorska mgr. Adama Pomorskiego

Dnia 31 marca 2015 r. o godz.12:30 na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii)

w sali wykładowej nr 1.05, przy ul. Joliot – Curie 14 A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Pomorskiego

Otrzymanie i charakterystyka barwników biarsenowych stosowanych do selektywnej modyfikacji białek

0brona doktorska mgr A.Pomorski

 

Aktualności