Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Obowiązkowy lektorat języka obcego na poziomie B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunków Biotechnologia i Medical Biotechnology, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2021/2022) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.06.2021 do 24.06.2021 do godz. 23:59.

– Biotechnologia – zalecany angielski
– Medical Biotechnology – angielski

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie: http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

  • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+).
  • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb (otwiera się okienko z widokiem „Twój koszyk” – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.).
  • Przechodzi do zakładki „Rejestracje” (60 żetonów przypada dla B2+).
  • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako „Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy).
  • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do „Koszyka” (dodane do Koszyka = zapisanie do grupy).
  • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium: http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83 i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+. 

Ci studenci powinni  przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Uwaga!
Studenci zwolnieni z lektoratu na poziomie B2+ mogą wykorzystać 60 godzin ( jeden semestr) na fakultatywną naukę innego języka.

 

Wersja do druku.

Aktualności