Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowy grant na naszym Wydziale

Pragniemy poinformować, że Pani mgr Anna Kocyła – doktorantka w Zakładzie Chemii Biologicznej – otrzymała grant w konkursie ETIUDA 6, w wysokości 100 460 zł.

Temat: Charakterystyka, optymalizacja oraz zastosowanie międzybiałkowych oddziaływań zależnych od jonów Zn2+.

Gratulujemy.

Aktualności