Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowi Pełnomocnicy Dziekana na Wydziale Biotechnologii

Szanowni Państwo,

informujemy, że na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego powołano Pełnomocników Dziekanów ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Na Wydziale Biotechnologii funkcje powyższe pełnią:

dr Magdalena Zaremba-Czogalla – Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania
dr Katarzyna Piekarowicz – Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z głównych potrzeb człowieka, dlatego należy zadbać, aby poczucie bezpiecznego funkcjonowania studenta na uczelni było budowane przez przynależenie do wspólnoty i nie zostało zachwiane przez możliwość wystąpienia nierównego traktowania, dyskryminacji, form przemocy i zagrożenia natury psychicznej lub fizycznej, dla których istotnymi czynnikami mogą być pochodzenie etniczne i narodowościowe, wyznanie, znajomość lub brak znajomości języka polskiego, a także płeć i tożsamość płciowa.

Jeśli doświadczasz niechcianych zachowań ze strony kolegi/koleżanki ze studiów, uważasz, że osoba prowadząca zajęcia nie przestrzega zasad dotyczących przedmiotu, byłeś świadkiem ewentualnych przejawów nierównego traktowania, dyskryminacji czy zagrożenia, które miały miejsce na terenie Wydziału Biotechnologii czy Uniwersytetu Wrocławskiego – nie bój się skorzystać z pomocy. Chcemy być dla Państwa osobami „pierwszego kontaktu” w sprawach pozostających w kompetencjach naszych pełnomocnictw, tak abyście mogli czuć się jak najlepiej w ramach naszej wspólnoty wydziałowej. Do pełnomocniczek mogą zgłaszać się zarówno studenci, doktoranci jak i pracownicy Wydziału Biotechnologii.

Pełnomocnicy w swoich działaniach kierują się zasadami poufności, bezstronności i neutralności. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemu oraz pomoc w wyjaśnieniu sprawy i rozwiązaniu konfliktu.

Zamieszczamy akty prawne oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Wydziale Biotechnologii:
dr Magdalena Zaremba-Czogalla
magdalena.zaremba-czogalla@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 6203

Jak zgłosić problem: https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/instrukcje-postepowania/

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/

· ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim

· ZARZĄDZENIE Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim, określenia zasad działania Komisji ds. równego traktowania w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim


Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów na Wydziale Biotechnologii: 
dr Katarzyna Piekarowicz
katarzyna.piekarowicz@uwr.edu.pl
tel.: +48 71375 6419

· ZARZĄDZENIE Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim

· ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim

Aktualności