Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowe wytyczne: Zasady realizacji prac licencjackich na WB

Szanowni Studenci,
na stronie z informacjami organizacyjnymi dot. przebiegu studiów zostały opublikowane nowe zasady realizacji prac licencjackich na Wydziale Biotechnologii: http://www.biotech.uni.wroc.pl/studenci/informacje-organizacyjne/

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Aktualności