Poczta Kalendarz USOS System rezerwacji sal Archiwum prac dyplomowych Instagram Twitter Facebook
.

Nowe uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Wydział Biotechnologii na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-III-U 143/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Tym samym Wydział Biotechnologii posiada podwójne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia i biotechnologia.decyzja_CK

Aktualności